Openheid is voor ons heel belangrijk. WerkbonApp is vanaf het begin ontworpen als een open systeem. Dit betekent dat uitwisseling van gegevens heel eenvoudig is. Bijna alle data kun je middels onze API uit de applicatie halen of vanuit een een extern systeem naar WerkbonApp sturen.

De WerkbonApp RESTful Open API biedt de volgende mogelijkheden voor gebruikers:

Ophalen (GET) en Sturen (POST) van:

  • medewerkersopenapi
  • projecten
  • relaties
  • artikelen
  • werkbonnen
  • locatie buitendienst

Alle mogelijkheden kan je vinden in de online handleiding.

Wil je zelf een koppeling schrijven? Neem dan even contact met ons op en we verstrekken je een API sleutel.

Beveiliging

Het is niet toegestaan om je persoonlijke toegangskey te delen met anderen, om misbruik te voorkomen. Gebruik dus geen openbare code zoals javascript om je toegangskey te bewaren. Wij raden je dan ook aan om hiervoor maatregelen te treffen (zoals een eigen proxy oplossing te gebruiken voor het door-leiden van het verkeer).